Да бъдем надеждна, ориентирана към удовлетворението на клиентите марка, като произвеждаме качествени тъкани, чувствителни към човешкото здраве и околната среда.